DOKUMENTY

Rozhodnutie na povolenie výkonu nákladnej cestnej dopravy
Výpis z obchodného registra
Osvedčenie o živnostnenskom oprávnení
Licencia pre medzinárodnú prepravu tovaru po ceste
Osvedčenie o poistení zodpovednosti za škodu
Spoľahlivý dopravca 2016
ISO 9001:2008 (SK)
ISO 9001:2008 (EN)